Billboard Azeta

Grafický návrh a DTP príprava podkladov do tlače billboardu pre spoločnosť Azeta, ktorá sa zaoberá kovovýrobou.

Kommentare sind deaktiviert