Tvorba web stránok a digitálnych médií

Digitálne média

V čase, kedy je internet najsilnejším mediálnym a reklamným priestorom, je užitočné mať spoľahlivého dodávateľa pre tvorbu digitálnych multimediálnych diel, určených pre online marketingovú komunikáciu. Patria sem web stránky, e-newslettre, online bannery, animácie, videá, prezentácie a iné.

Tieto služby sú nosnou činnosťou môjho reklamného grafického štúdia a rád pre vás takéto diela kompletne od návrhu až po výsledný produkt vytvorím.